Jak dlouho mazlí ptáci žijí

Pokud jste si právě adoptovali ptáka, můžete obecně očekávat, že se svým novým mazlíčkem strávíte mnoho šťastných let. Přesně však kolik závisí na řadě faktorů, z nichž některé jsou mimo kontrolu majitele ptáka.

Druh

Prvním faktorem při určování délky života vašeho ptáka je jeho druh. I když je pravda, že ptáci mohou a žijí docela dlouho, někteří žijí déle než ostatní. Například ptáci, jako jsou andulky a korýši, mohou v zajetí žít až 20 let za předpokladu, že jsou splněny jejich potřeby a že je o ně dobře postaráno. To znamená, že obecně budou mít podstatně kratší životnost než jiné druhy větších papoušků, jako jsou papoušky, kteří mohou žít téměř 100 let v zajetí za optimálních podmínek. Toto je založeno na biologickém složení ptáka a nic víc; environmentální faktory nejsou při určování možných životností těchto druhů brány v úvahu.

Faktory životního prostředí

Při zvažování délky života jednotlivých ptáků samozřejmě přicházejí do úvahy vždy faktory prostředí. Abyste se ujistili, že váš pták má nejlepší možnou šanci na život v plném a šťastném životě, musíte udělat, co můžete, pro kontrolu rizik pro životní prostředí pro zdraví vašeho domácího mazlíčka. Následující tipy vám mohou pomoci zajistit, aby váš pták získal co nejvíce ze života, a to jak v kvalitě, tak v kvantitě:

  • Procvičujte správnou hygienu: Ujistěte se, že používáte základní hygienické postupy, výrazně snížíte riziko ptačí bakterie nebo virové infekce a nemoci, což povede k větší šanci, že váš pták bude schopen žít celý život ve vaší péči. To zahrnuje mytí rukou před manipulací s domácím mazlíčkem, udržování klece v čistotě a omezování kontaktu s ptákem, když jste nemocní.
  • Zdravá dieta: Výživa je stejně důležitá pro zdraví domácího ptáka, jako pro člověka. Poskytnutí pestré stravy pro vaše ptáky, plné zdravých a čerstvých potravin, zajistí, že on nebo ona dostane správný příjem vitamínů na podporu těla a vybudování přirozené imunity vůči nemocem a nemocem.
  • 'Pták-důkaz' váš domov: Přijetí náležitých bezpečnostních opatření může trvat dlouhou cestu k zajištění toho, aby váš pták byl schopen žít celý svůj život ve vaší péči. To zahrnuje vytváření prostorů bezpečných pro ptáky ve vašem domě, aby váš pták mohl hrát a cvičit bez nebezpečí, že se dostane do látek nebo situací, které by mohly poškodit vašeho domácího mazlíčka, a také se postará o věci, jako je oříznutí křídla, aby se zabránilo úniku vzduchu a dalším typy nehod, které mohou vést k tragédii. Existuje mnoho domácích nebezpečí pro ptáky v zájmovém chovu, které se člověku nemusí zdát zřejmé, a proto proveďte spoustu výzkumů, abyste se ujistili, že děláte vše, co můžete, abyste ochránili svého domácího mazlíčka před nehodami a zraněními.
  • Pravidelné veterinární kontroly: Pokud se váš pták jeví jako zdravý, může být lákavé přeskočit roční kontrolu u vašeho ptačího veterináře, ale je velmi důležité, abyste svého ptáka pravidelně vyhodnocovali, i když se zdá být v pořádku. Ptáci jsou velmi dobří při skrývání nemocí a zranění - v přírodě to musí. Jakákoli známka slabosti z nich učiní teritorium dravce, takže příroda způsobila, že se vyvinuly velmi dobře v maskování věcí, když se necítí dobře. Cvičený a kvalifikovaný veterinární lékař je schopen zachytit jemné signály, že váš pták může trpět zdravotním problémem, který vám může uniknout, takže je třeba dodržovat schůzky veterináře, abyste se ujistili, že váš pták žije dlouho a naplňuje život.